کش زن ماسک

ساخت و تولید کش زن ماسک در کوتاه ترین زمان

کش زن ماسک القایی ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ عدد در ساعت

تمام استیل و تمام اتوماتیک

تمامی سنسورها نوری

بدون خطا و صرف زمان

۰۹۱۲۲۵۸۷۱۶۰

رجبی فر